Norske soldater og deres innsats fortjener synlig støtte i hele befolkningen
 
Er å få alle grupper i befolkningen til å vise at de støtter og anerkjenner valget av å bli soldat – uavhengig av HVOR man utfører sin tjeneste
 
Det er fullt ut mulig å støtte den enkelte soldats innsats selv om man ikke støtter oppdraget som myndighetene har pålagt dem å løse. Husk, det er det enkelte individ du støtter – mennesket i uniformen.
 
 

Velkommen

  Ine Marie Eriksen Søreide - Tidl. Forsvarsminister:

”Noen av de klokeste, modigste og mest reflekterte menneskene jeg møter er soldatene våre. Jeg har ”Støtt våre soldater”-pin på jakka, men er nå snart tom for pins fordi jeg har gitt alle til kollegene mine!”

 
Aktuelt
Norske soldater og deres innsats fortjener synlig støtte i hele befolkningen
Er å få alle grupper i befolkningen til å vise at de støtter og anerkjenner valget av å trekke i uniform – uavhengig av HVOR man utfører sin tjeneste